top of page

SECON WMS - expedice

Expedice zboží
  1. Sdružování více zakázek do jednoho vychystávacího dokladu

  2. Automatické rozdělování vychystávacího dokladu podle objemu zboží

  3. Automatický výběr vhodného obalu - krabice pro balení

  4. Automatické tisky cenovek, návodů, popisů, dokladů

  5. ONLINE napojení na přepravce

  6. Výstupní kontrola před předáním balíků přepravci

E-shop

Na eshopu je založena objednávka a přijata do systému obchodníka.

Vychystání zakázek

Pokud je zboží skladem je vygenerován vychystávací doklad. Skladník na displeji ve skladu vidí seznam čekajících vychystávacích dokladů a naskenováním vozíku si přiřadí zakázku do košíku. Na ruční WIFI čtečce má seznam produktů, které je potřeba vychystat. Čtečka naviguje vychystávače na pozice ve skladu a vychystávač skenováním čárového kódu pozic a produktů tyto vkládá do vozíku a následně je přiveze na seřadiště, kde vozík odstaví.

Balení zboží do balíků

Pracovník na balícím pracovišti vidí na displeji seznam vychystaných a na seřadišti připravených zakázek. Podle pokynu na displeji příslušný vozík přistaví k balícímu pracovišti a skenováním produktů je dává do balíku. Systém po naskenování rozpozná zdali se mají tisknout nějaké dodatečné informace, jako například cenovka pro označení produktu. Po dokončení balení prázdný vozík vrátí na seřadiště prázdných vozíků. Balík dál pojíždí po válečkovém pásu na finalizační pracoviště.

Finalizace balíků

Na tomto pracovišti se automaticky skenují přijíždějící balíky a následně systém rozpozná zdali tisknout dodací list nebo fakturu, zda tisknout návody k obsluze a v neposlední řadě jaký přepravní štítek podle druhu přepravy vytisknout. V této fázi do procesu již nezasahuje obsluha, vše se vyhodnocuje podle nastavení systému. Po kompletaci balíku o požadované dokumenty se balíky posouvají na odkladiště, kde je pracovníci skladu skládají na palety a takto jsou připraveny pro nakládku přepravci.

Výstupní kontrola - předání přepravci

Posledním pracovištěm je závěrečná kontrola, kde při předání jednotlivých balíků na auto přepravce se jednotlivé balíky ruční čtečkou skenují a tímto vzniká podklad o skutečném předání balíku přepravci.

Funkce a moduly

Máte zájem o prezentaci SECON WMS?

bottom of page