top of page

SECON WMS - Inventury

Kompletní, poziční, částečná inventura, vše online
  1. Kompletní nebo částečné inventury

  2. Inventury skladu, uličky, regálu nebo jen jedné pozice

  3. Inventury při odstávce a nebo za plného provozu

  4. Inventura v reálném čase na jednotlivých pobočkách jen se čtečkou v ruce

Na základě podnětů od našich klientů jsme dotáhli provádění inventur k dokonalosti. Rozšířili jsme možnosti nastavení způsobu provádění inventury, které se mohou lišit podle skladu, kde se inventura provádí, nebo i podle toho kdo právě inventuru provádí. Pro zpracování inventury na pobočce je nutné mít na této pobočce pouze čtečku, to znamená bez jakéhokoliv dalšího vybavení nebo software.

Pracovník skenuje jednotlivé pozice a produkty, následně jsou data okamžitě posílána na server centrále, kde zodpovědný pracovník provádí jejich kontrolu a vyrovnání stavů. Inventury jsou prováděny v režimu "Na slepo". Pracovník provádějící inventuru nezná dopředu počty kontrolovaného zboží.

Funkce a moduly

Máte zájem o prezentaci SECON WMS?

bottom of page