top of page

SECON WMS - příjmy

Chytrý příjem, velkoobjemový příjem
  1. Zrychlený hromadný příjem na předdefinovanou pozici - formální kontrola množství

  2. Naskladnění na pozice ve skladu

  3. Chytrý příjem - příjem s ohledem na požadavky ze zakázek

Příjem zboží je samostatnou kapitolou WMS. Obecně ho lze rozdělit podle způsobu řízení a podle nároků na skladovací plochu.

Podle způsobu řízení

  • pozičně řízený

  • pozičně chaotický

Podle nároků na skladovací plochu

  • velkoobjemový příjem

  • chytrý příjem

Pozičně řízený

SECON WMS řídí kam se má přicházející zboží pozicovat, to znamená, skladník je pomocí čtečky naváděn na POZICI, kterou určí SECON WMS. Tento systém řízení je vhodný pro velké firmy s dostatkem skladovacích ploch. Většinou pro jeden druh zboží jsou určeny dvě pozice, jedna vychystávací, kde je omezený počet produktů a ze které vychystávači běžně odebírají zboží do vozíků a druhá velkokapacitní, kde je zásoba  stejného zboží uložena na paletách.  Zde uložené zboží je průběžně dle potřeb doplňováno do vychystávacích pozic.

Pozičně chaotický

Tento způsob řízení skladu je založen na tom, že jeden typ zboží může být uložen na neomezeném počtu pozic. Zboží při příjmu je pozicováno tam kde je místo. Tento způsob využívají většinou menší firmy, protože neklade velké nároky na  skladovací plochu a doslova se využívá každé volné místo. Skladník vkládá zboží na volnou pozici a skenuje vždy čárový kód pozice a následně čárový kód zboží.

Velkoobjemový příjem

Všechny produkty, které se přijímají jsou  nejprve naskladňovány  na hlavní velkokapacitní sklad, kde jsou uskladněny na paletách. Jakmile klesne množství produktu na vychystávacím skladu pod limitní hodnotu je vydán požadavek na doskladnění vychystávací pozice.

Chytrý příjem

Tento způsob řízení příjmu je mnohem náročnější na schopnosti systému. Každý produkt který se skenuje při naskladňování se kontroluje na existenci na již vystavené zakázky (zákaznické objednávky) a pokud existuje zakázka, která má být vychystána , je skladník směrován na pozici, kde se daná zakázka kompletuje. Ostatní produkty jsou směrovány do skladu. Tento způsob je vhodný zejména tam, kde je kladen důraz na co nejmenší pohyb skladníků po skladu. Dalším důvodem je maximální zkrácení doby, kdy produkt zůstává u prodejce a  v ideálním případě je v den  příjmu od dodavatele ihned posílán koncovému zákazníkovi.

Funkce a moduly

Máte zájem o prezentaci SECON WMS?

bottom of page