top of page

SECON WMS - převody

Ucelené řešení redistribuce zboží mezi centrálou, pobočkami a konsignačními sklady

SECON WMS řídí poziční převody, meziskladové převody a také zajišťuje speciální redistribuční procesy napříč všemi pobočkami, prodejnami a konsignačními sklady firmy.

  1. Meziskladová distribuce zboží na základě požadavků poboček a zákazníků

  2. Naskladňování s naváděním na vhodné pozice

  3. Automatické převodky dle požadavků osobních odběrů

  4. Třídění, práce s vratkami, kontroly reklamací

Redistribuce

Redistribuce je speciální činností SECON WMS, kde systém řídí rozdělování produktů na jednotlivé pobočky. Sleduje minimální stavy jednotlivých produktů a automaticky zajišťuje příkazy pro převod (doskladnění).  Příkladem může být například objednávka  zákazníka na eshopu s požadavkem osobního odběru na prodejně. Na centrálním skladu vznikne příkaz převodky pro daný produkt směr Centrála > Prodejna. Dále SECON WMS sleduje další požadavky na ostatních pobočkách a automaticky provádí převodky z a na pobočku.

A. zboží, určené pro osobní odběr se posílá z centrálního skladu na prodejny a nevyzvednuté zboží, se stahuje zpět na centrální sklad.

Centrální sklad

Prodejna - Plzeň

Prodejna  - Brno

B. zboží, určené pro osobní odběr se posílá z centrálního skladu na prodejny a nevyzvednuté zboží se vrací zpět na centrální sklad, nebo zasílá přímo mezi prodejnami na základě dalších požadavků.

Centrální sklad

Prodejna - Plzeň

Prodejna  - Brno

Změna pozice v rámci jednoho skladu

Velmi rychlá  a snadná funkce pro běžné převody v rámci jednoho skladu. Využívá se většinou pro optimalizaci místa. 

Změna pozice a skladu - převodka

Klasická převodka, má dvě strany: 1 výdejní sklad, 1 příjmový sklad.  Na straně výdejního skladu skladník skenuje vždy čárový kód pozice a následně čárový kód produktu a vloží je do přepravního vozíku nebo přímo na  paletu. Tuto činnost opakuje až do vydání všech požadovaných produktů. Na straně příjmového skladu skladník dostává do čtečky předpis jaké produkty a na jakou pozici umístit. Po umístění všech produktů je proces převodky dokončen.

Chytrý převod

Chytrý převod je speciální funkcí pro práci s převodkami. Umožňuje na straně vstupu naskenovat jakékoliv množství produktů a pozic a na straně výstupu tyto produkty libovolně umístit na pozice. Používá se zejména pro rozdělování nebo slučování zboží do celků.

Třídění

Tato funkce je navržena pro speciální pohyby typu vratky, jedná se zejména o práci s vrácenými produkty z komisních skladů odběratelů. Skladník skenuje produkty z vrácené palety a systém ho navádí na pozice původního umístění.

Funkce a moduly

Máte zájem o prezentaci SECON WMS?

bottom of page